مديرعامل شركت توزيع برق كردستان در نشست شوراي معاونان شركت ضمن تسليت در گذشت دو نفر از سيمبانان مراكز روستايي شهرستان سرو آباد، خدمات صنعت برق و رضايت شهروندان را مرهون زحمات شبانه روزي سيمبانان و اكيپ هاي عمليات و اتفاقات دانست.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo