نمایشگاه تخصصی انرژی برق لبنان 2016; با رویکرد بازسازی سوریه با همکاری اتحادیه مهندسی و سایر ارگان ها در محل نمایشگاهها و همایشهای بین المللی بیروت برگزار می گردد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo