صرف هزينه اي بالغ برر سي ميليارد ريال خط دو مداره 63 كيلو ولت كابلي كهندژ – رهنان به منظور برق رساني به پست جديد احداث 20/63 كيلو ولت شهداي بابوكان از طريق پست 20/63 كهندژ اجرا شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo