با انجام عمليات جابجايي خطوط، خط وردآورد- سياه بيشه در آستانه برقدار شدن قرار گرفت. اين عمليات در شرايط عادي به طور متوسط، 7 روز طول مي کشيد اما با تلاش کارکنان شرکت متانيـر در کمتر از 48 ساعت به پايان رسيد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo