برق یکی از زیربناهای توسعه و جزو نخستین الزامات توسعه شهری و روستایی به شمار می آید و در این راستا شهرستان بیرجند در توسعه شبکه‌های توزیع و انتقال برق خودکفا شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo