مهندس حمید چیت چیان در حاشیه بازدید از پروژه های گچساران در هتل پاساردگاد دوگنبدان به مهندس داود راهزادی گفت: مسوولان استانی و برخی از مراجعه کنندگان از عملکرد مدیریتی شما در یکساله اخیر رضایت کامل دارند و این مایه خوشحالی ما شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo