صنعت برق با هدف «تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی» و «ورود بخش خصوصی به این صنعت» وارد بازار سرمایه خواهد شد. در گام نخست بیش از 32میلیون سهم نیروگاه برق پاکدشت (دماوند) امروز در فرابورس عرضه خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo