پژوهشگاه نیرو و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با هدف توسعه پژوهشهای کاربردی، گسترش تحقیقات منسجم و هدفمند در صنعت برق و انرژی کشور و ارتقاء روحيه خودباوري متخصصین این حوزه تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo