دبیر سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت: بدهی وزارت نیرو به تولیدکنندگان بخش خصوصی برق، روز به روز در حال افزایش است و اگر فکری دراین باره نشود، شرایط تولید کنندگان و پیمانکاران این صنعت، سخت تر خواهد شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo