فریدون سید مصطفوی در دیدار با مدیر عامل جدید توزیع نیروی برق که در سالن جلسات شرکت برق برگزار شد، گفت: آموزش و پرورش با تعلیم دانش آموزان در راستای پیشرفت و توسعه ایران اسلامی گام بر می دارد زیرا دانش آموزان امروز آینده سازان فردای کشور هستند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo