وزیر نیرو از معاون اول رئیس جمهور خواست در سال آینده پرداخت مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) به شکل جدی تری در دستور کار قرار گیرد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo