آمار پيشنهادات دريافت شده در شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان در شش ماه نخست امسال به بيش از 1000 پيشنهاد مي رسد كه اين آمار در كل سال 94در مجموع 1067 پيشنهاد بوده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo