صنعت کامپیوترها و گجت های هوشمند با بررسی عناصر و ترکیب ها در ابعاد مولکولی توانسته از آن ها استفاده های قابل توجهی بکند.در یک تحقیق جدید در حوزه ی الکترونیک مولکولی محققان چینی کلیدی ساخته اند که در هنگام مورد اصابت قرار گرفتن بوسیله یک فوتون می تواند مستقلا خاموش یا روشن شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo