هرکدام از بایک ماشین ها طراحی خاص خودشان را دارند که در قلب آنها پدال تعبیه شده است. در این روستا جاده آسفالت، لوله کشی و خطوط برقی وجود ندارد و امکان آوردن آنها به این منطقه بسیار دشوار بود چون این منطقه ساختار لازم برای آمدن تکنولوژی الکتریکی را نداشته و بسیار ضروری بود تا دستگاهی ساخته شود که بتواند در امور روزمره مردم را کمک کند.

 در ابتدا پذیرفتن این دستگاه توسط مردم یک چالش بود. چون آنها چیزی به مراتب قوی تر از این دوچرخه ها درخواست می کردند اما به مرور آن را پذیرفتند و رکاب زدن بخشی از فرآیند روزانه مردم مایایی شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo