شادجو عنوان كرد: با افتتاح اين دو طرح توسعه شبكه برق، 30 خانوار از نعمت برق برخوردار شدند كه در مجموع بالغ بر 720 ميليون ريال اعتبار براي انجام اين دو طرح هزينه شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo