شرکت توانیر بر اساس میزان سوخت گازی که نیروگاه در اختیار دارد، سهمیه تولید برق توسط این واحد را مشخص می‌کند و نیروگاه مجبور به استفاده از سوخت مازوت نیست. دستور اکید رییس جمهور مبنی بر عدم استفاده نیروگاه از سوخت مایع مازوت بوده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo