در جلسه اي كه با حضور فرمانده و جانشين بسيج شركت توانير، مديرعامل و معاونين اين شركت و دستياران جوان استاندار در محل نمايشگاه دائمي سير تحول صنعت برق برگزار شد، در خصوص استفاده از افكار و نظرات نخبگان جوان براي مصرف بهينه انرژي تبادل نظر شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo