رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، با توجه به اولویت اهمیت موضوع سلامتی مردم از دولت خواستار تصمیم گیری برای دکل های خطرآفرین برق شهرری شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo