مدیرعامل شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع آب و برق ایران (صانیر) با بیان اینکه یکی از وزارتخانه ها به جای اینکه رفیق ما باشد رقیب ما شده است، گفت: یک شرکت ۱۰۰ درصد دولتی از زیرمجموعه های یکی از وزارتخانه ها دنبال گرفتن امضاء قرارداد احداث خطوط انتقال در ترکمستان بود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo