پس از وارد مدار توليد شدن واحد اول نيروگاه گازي هسا در بهمن ماه سال گذشته، دومين واحد مولد برق اين نيروگاه توسط شركت مديريت توليد برق اصفهان نيز وارد مدار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo