رئیس گروه تحقیقات شرکت توزیع برق خراسان شمالی گفت: در راستای استقرار نظام پیشنهادها در شرکت، دومین جشنواره نظام پیشنهاد ها از 22 بهمن ماه آغاز به کار کرده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo