با توجه به اينكه چرخ هاي صنعت برق با پرداخت به موقع هزينه هاي برق مصرفي مشتركين مي چرخد ، لازم است مشتركين تعرفه هاي مختلف بويژه صنايع و دستگاه هاي دولتي نسبت به پرداخت بموقع فيش هاي برق اقدام نمايند .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo