مدیرعامل این شرکت در جلسه مشترکی با همکاران توزیع برق شهرستان فاروج، به بررسی و اعمال نظر در خصوص مسائل حوزه توزیع برق این شهرستان پرداخت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo