همزمان با روز خانواده و تکریم بازنشستگان و در دیدار اعضای هیأت مدیره کانون بازنشستگان شرکت، تعدادی از تجهیزات و وسایل کمک توانبخشی به این کانون اهدا شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo