فلاحتیان گفت: ما به دنبال نتایج حاصل از همکاری با منشور انرژی هستیم و می‌خواهیم از ظرفیت‌های این منشور در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع استفاده کنیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo