معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اظهار داشت: راه‌اندازی نرم‌افزار مدیریت آنلاین شبکه با هدف کنترل لحظه ای وضعیت شبکه برق رسانی تهران یکی ازفعالیت‌های مهم صورت گرفته است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo