مجری طرح توسعه فناوری انرژی های تجدیدپذیر در پژوهشگاه نیرو گفت: امیدواریم با حمایت مناسب مسئولین بخصوص مدیران حوزه انرژی و انرژیهای تجدیدپذیر این مهم به فعلیت رسیده و ما را در اجرای کامل این پروژه‌ها یاری رسانند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo