به گزارش برق نیوز، مدیرعامل برق منطقه ای استان اصفهان در سفر به خور و بیابانک افزود: این شهرستان از مستعدترین مناطق استان در تولید انرژی خورشیدی محسوب می شود و مطالعات کارشناسان نیز بیانگر ظرفیت قابل توجه آن در این زمینه است.

رسول موسی الرضایی افزود: قرار است با سرمایه گذاری بخش خصوصی و یک شرکت آلمانی این دو نیروگاه در مدت شش ماه در شهر خور و سه راهی خور به جندق به بهره برداری برسد.
وی خاطرنشان کرد: با راه اندازی این دو نیروگاه بیش از 90 درصد از برق مورد نیاز شهرستان در طول روز تولید می شود و در مدار قرار می گیرد.

مدیرعامل برق منطقه ای استان اصفهان افزود: میزان کنونی مصرف برق شهرستان خور و بیابانک که از طریق شبکه سراسری تامین می شود بین 8 تا 11 مگاوات در ماههای مختلف سال است.

وی گفت: این شهرستان 11 هزار مشترک برق دارد و یک سوم برق مصرفی آن در بخش خانگی است.

نیروگاه خورشیدی( solar power plant) نیروگاهی است که انرژی خود را بطور مستقیم از خورشید دریافت می کند.

یک نیروگاه خورشیدی مجموعه ای از تاسیسات است که انرژی تابشی خورشید را جمع آوری و با متمرکز کردن آن، درجه حرارت های بالایی ایجاد می کند.

انرژی جمع آوری شده از طریق مُبدل حرارتی، ژنراتور توربین ها و یا موتورهای بخار به انرژی الکتریکی تبدیل می شود.

شهرستان کویری خور و بیابانک با 12 هزار کیلومترمربع در 420 کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo