به گزارش برق نیوز، سيد عماد سيدنژاد مدير دفتر برنامه ريزي نيروي انساني و آموزش شركت برق منطقه ای خوزستان افزود: سامانه فراگير آموزش شامل بخش هايي از قبيل مشاهده و اضافه كردن درخواست آموزش توسط كاركنان، شناسنامه آموزشي، ارزيابي اثربخشي، اطلاعات كاربر، كتابخانه الكترونيك، آرشيو اخبار و ارسال و دريافت پيام است.

وي ادامه داد: در بخش شناسنامه آموزشي مي توان زير مجموعه هايي مانند استاندارد، نيازها، برنامه، دوره هاي در حال اجرا، كلاس ها و سوابق آموزشي را مشاهد كرد.

سيد نژاد تصريح كرد: همچنين در بخش اطلاعات كاربر مي توان به اطلاعات فردي و سازماني، سوابق علمي و پژوهشي، پيشينه ورود به سامانه و تغيير كلمه عبور دسترسي پيدا كرد.

وي اضافه كرد: در زيرمجموعه كتابخانه الكترونيك نيز عنوان هايي مانند مستند، مقاله، كتاب، آيين نامه، دستور العمل، عكس، فيلم و صدا وجود دارند.

سيد نژاد با اشاره به مزاياي سامانه ياد شده تصريح كرد: برگزاري دوره هاي آموزشي موجب ارتقا توانمندي كاركنان، افزايش بهره وري سازماني، عدالت آموزشي، اثربخشي دوره هاي آموزشي، احساس مسئوليت وكيفيت فراگير مي شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo