استفاده از تجهيزات پيشرفته حفاظتی مانند اتوريکلوزرها و رله های ثانويه با دقت بالا ضمن کاهش خاموشی های ناشی از خطاهای گذران، مانع از قطع کل فيدر و همچنين افزايش انرژی توزيع نشده می شود .

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo