در بازديد تعدادي از مديران صنعت برق كرمان از دانشگاه امير كبير، مقرر شد تفاهمنامه اي به منظور توليد پهباد بازديد از خطوط در شرايط بحراني تدوين و مبادله شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo