روشن میلانی با اشاره با عملکرد مثبت شرکت توزیع نیروی برق تبریز درطول سال جاری گفت: این شرکت در حال حاضر به 900 هزار مشترک خدمت رسانی می کند و با وجود 12 در صد رشد بار در سال جاری نسبت به سال گذشته، توانستیم تلفات شبکه برق راهم کاهش دهیم.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo