کلید فیوزهای مینیاتوری به عنوان یکی از قطع کننده های مدار امروزه در بیشتر خانه ها و دستگاه های حساس جهت محافظت و ایمنی افراد و دستگاه ها درمقابل جریانهای هجومی و اتصال کوتاه به کار می روند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo