کاهش تلفاتي که از روغنکاري اتصالان الکتريکي و با صرف هزينه اي بسيار اندک حاصل خواهد شد، ممکن است بسيار بيشتر از کاهش تلفات حاصله از پروژه هاي پر هزينه اي باشد که هم اکنون در صنعت برق کشور پيگيري مي شوند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo