محمدرضا صحتی در آیین رونمایی از میثاق نامه کارکنان این شرکت برای اهتمام در استمرار نظام آراستگی و تعهد در بهبود مستمر گفت : حفظ ، استمرار و نشر نهضت بهره وری ، سه وظیفه هم پیمانان این نظام ارزشی است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo