زوج جوان مازندرانی که به عنوان ناظر مشاور در شرکت توزیع برق مازندران مشغول بکار هستند با راه اندازی کانال کارشناسان توزیع برق ایران به نشر موضوعات مختلف در حوزه توزیع برق اقدام کرده اند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo