امروزه در تمام جهان برگزاري مانورها در تمام بخش ها حتي در تيم هاي ورزشي نيز يک امر ضروري به حساب مي آيند زيرا، هميشه هزينه هاي پيشگيري کمتر از درمان است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo