نامه الزام به تامین 20 درصدی برق ساختمان های اداری و موسسات دولتی، بانک ها و شهردادی ها از انرژی خورشیدی فردا به استانداری ها ارسال می شود.در صورتی که در مدت مقرر این مهم را انجام ندهند، تعرفه برق برای این نهادها بر اساس تعرفه انرژی تجدیدپذیر محاسبه می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo