نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به ساخت دو نیروگاه هسته ای جدید در منطقه بوشهر، گفت: جمهوری اسلامی ایران در آینده ای نزدیک در نظر دارد که چندین نیروگاه کوچک هسته ای در مناطق مختلف کشور به ویژه در مناطق نزدیک به دریاها از جمله منطقه دارخوین در حاشیه رودخانه کارون و سواحل بوشهر و مکران تأسیس کند.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo