میزان نور مرئی خروجی لامپ ‌های رشته ‌ای معمولی حدود ۲ تا ۳ درصد است و در لامپ‌‌های فلوئورسنت این میزان به ۷ تا ۱۵ درصد و در لامپ ‌‌های LED نیز این میزان حدود ۵ الی ۱۵ درصد می ‌‌رسد. در حالی که این بازدهی در مورد لامپ‌‌ های رشته ‌‌ای جدید به حدود ۴۰ درصد می ‌‌رسد که بازدهی بسیار بالایی به نظر می ‌‌رسد

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo