قیمت برق و میزان مبلغ دریافتی از مشترکان موضوع بحث سال 94 در محافل مسوولان برقی بود، بحث هایی که تا به امروز نتیجه نداشته و در نهایت با حکم وزیر نیرو ثبات قیمت برق برای سال آتی تعیین و تکلیف شد که این به معنای ادامه مشاجره ها و شکوه ها در این حوزه است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo