این سامانه با هدف حفاظت و صیانت از نیروی انسانی، افزایش ضریب ایمنی هنگام اجرای عملیات، پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی و تأمین محیطی ایمن جهت اجرای کار در مسیرهای سرعت و نوار مرکزی معابر و حاشیه اتوبان‌ها راه اندازی شده است.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo