با حضور كرم رضايي معاون تحقيقات و منابع انساني شركت توانير و سرپرست تيم مميزي، سامانه ارايه خدمات غيرحضوري در شركت توزيع نيروي برق استان قم راه اندازي شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo