به گزارش برق نیوز, مهندس میرشریفی در ابتدا تاریخچه سیستم مدیریت مکانیزه اطلاعات انرژی را چنین برشمرد و گفت: تاریخچه سیستم مکانیزه  را می توان تجدید ساختار  در صنعت برق و افزایش ارزش مالی اطلاعات، نصب تعداد25000دستگاه  کنتور دیجیتالی در مبادی مختلف، قرائت روزانه کنتورهای مبادی تولید و مصرف بالغ بر 7000 دستگاه کنتور و افزایش نیاز به اطلاعات کنتورهای سایر مبادی دانست.

وی در ادامه داد: مشکلات و ضرورتهای اجرای پروژه، عدم امکان قرائت همزمان کنتورهای متنوع از طریق یک نرم افزار، عدم وجود سیستم های سخت افزاری مناسب جهت قرائت–انتقال و نگهداری اطلاعات، عدم امکان برقراری همزمانی بین کنتورهای منصوبه، عدم امکان قرائت اطلاعات با استفاده از بسترهای مخابراتی متنوع، عدم وجود امکانات پردازش و مانتیورینگ اطلاعات قرائت شده و عدم وجود ساختار مناسب جهت ارائه گزارشات و انتقال اطلاعات می باشد.

مهندس میرشریفی شناسایی مسائل و انتخاب راه حل را چنین  برخواند و گفت: بررسی سیستم های جمع آوری اطلاعات در سایر کشورهای دنیا، بررسی قابلیت های سخت افزاری و نرم افزاری موجود در کشور، پیش بینی نیازهای موجود و آینده صنعت در خصوص اطلاعات انرژی و طراحی یک سیستم کامل شامل سخت افزار و نرم افزار جهت رفع نیازها راه حل انتخاب و شناسائی مسائل می باشد.

گفتنی است؛ امکان قرائت همزمان اطلاعات کنتورهای سنجش انرژی، پشتیبانی بسترهای مخابراتی رایج کشور از جمله خط تلفن ثابت-سیار و فیبرنوری، ارائه انواع گزارشات به مراجع مختلف از جمله بازار برق- گزارشات مدیریتی از نقاط تولید- مصرف- تبادل و تلفات انرژی و  ایجاد امکان همزمان نمودن کنتورهای سنجش انرژی از مهمترین خصوصیات سیستم AMM محسوب می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo