سامانه قرائت خودکار و مدیریت کنتورهای کل کشورAutomatic Meter Management توسط سید سعید میرشریفی کارشناس ارشد پایش و پردازش شرکت مدیریت شبکه برق ایران در پنجمین گردهمایی سالانه فناوری اطلاعات و ارتباطات صنعت برق در نیروگاه طرشت برگزار شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo