در راستاي اجراي مانورهاي واقعي پدافند غيرعامل با رويكرد شناسايي و ساماندهي نقاط حساس و مهم استان ، سه نقطه از خروجي هاي شبكه توزيع برق تحت عناوين خروجي سعيد آبادشهرستان ايجرود، خروجي گلستان شهرستان زنجان و خروجي معلم شهرستان خرمدره در سريع ترين زمان ممكن بطول 35كيلومتر ساماندهي شد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo