با توجه به اینکه نیاز برقی رو به افزایش است ما نگران تابستان هستیم زیرا نیروگاه‌های در حال ساخت کفاف نیاز سال آینده را نمی‌دهد و بدهی وزارت نیرو به شرکت‌های برقی نیز بخش خصوصی را دچار چالش کرده است که برای حل این موضوع باید چاره‌ای اندیشیده شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo