مسئول یکی از پست برق های جنوب استان گفت: در 10 روز اخیر سارقان مسلح از سه پست برق در جنوب استان سرقت کرده اند. در 10 روز اخیر این سومین پست اداره برق در استان است که با این دزدی ها مواجه می شود.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo