با تلاش مديريت امور برق شهرستان باوي كابلهاي زميني تغذيه كننده بخش هاي عظيمي از شهر شيبان كه از فيدر 5032 ايستگاه شمالغرب واقع در جاده كمربندي انديمشك به همت تكنسين هاي داخلي اين امور راه اندازي و مورد بهره برداري قرار گرفت.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo