برای رفع مشکل برق صنایع بندرعباس قرار داد سرمایه گذاری دو نیروگاه ۲۳۵ مگا واتی و نیروگاه ۵۰۰ مگا واتی با ایتالیایی ها بسته شده و این نیروگاها در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس در دو سال آینده به بهره برداری می رسد.

منبع خبر: برق نیوز tabarestantablo